Osastot

Perhepartiolaiset ovat lippukuntamme nuorimpia jäseniä. Iältään he ovat alle kouluikäisiä, mutta jokaisella on toiminnassa mukana vähintään yksi aikuinen omasta lähipiiristä.

Perhepartion tarkoituksena on partioon tutustuttamisen ohella antaa lapsiperheille yhteisiä mukavia hetkiä luonnossa. Perhepartiotoiminta mahdollistaa vanhemmille mukavan yhteisen harrastuksen lapsen kanssa ja mahdollisuuden tavata muita vanhempia säännöllisesti.

Perhepartiolaiset kokoontuvat viikonloppuisin kerran kuussa.

Perhepartion sivulle >

Sudenpennut

Lippukuntamme toiseksi nuorimmat jäsenet ovat sudenpentuja. Iältään he ovat juuri koulunsa aloittaneita, eli noin 7-10 vuotiaita.

Sudenpennut osallistuvat oman laumanjohtajansa vetämiin kokouksiin viikoittain, käyvät pari kertaa vuodessa retkillä ja osallistuvat myös muutaman päivän kesäleiriin. Sudenpennuista siirrytään seikkailijoihin noin 10 vuoden iässä.

Sudenpennut kokoontuvat maanantaisin kello 18.00-19.30

Seikkailijat

Seuraavan ikäluokan jäsenet ovat seikkailijoita. Iältään he ovat noin 10-12 vuotiaita.

Seikkailijat osallistuvat oman johtajansa vetämiin kokouksiin viikoittain, käyvät pari kertaa vuodessa retkillä ja osallistuvat myös kesäleirille. Myös purjehdukset ovat osana seikkailijoiden ohjelmaa. Seikkailijoista siirrytään vartioihin noin 12 vuoden iässä.

Seikkailijat kokoontuvat keskiviikkoisin kello 18.00-19.30

Tarpojat

Täytettyään 10 vuotta pojat siirtyvät sudenpennuista seikkailijoiden kautta vartioihin, joissa jäseniä on viidestä kymmeneen. Tarpojat ovat iältään noin 12-15 vuotiaita.

Vartiot kokoontuvat viikoittain ja osallistuvat retkien lisäksi kesän varsinaiseen päätapahtumaan, kesäleiriin. Myös purjehdukset kuuluvat vahvana osana ohjelmaan.

Tarpojat kokoontuvat maanantaisin kello 18.00-19.30

Samoajat

Samoajat ovat uuden ohjelman mukaisesti 15–17-vuotiaita partiolaisia.

Samoajalle on tärkeää ryhmäytyä samanmielisten kanssa. Lippukunta on samoajan omaa reviiriä, mutta partiopiirikin alkaa jo hahmottua. Käytännössä lippukunnassamme kaikki tarpojaiän ylittäneet pojat voivat osallistua projektiluontoiseen toimintaan; retkeilystä varainhankintaan ja erilaisiin matkoihin.

Vaeltajat

Vaeltajat ovat uudessa ikäkausijaossa 18–22-vuotiaita partiolaisia.

Vaeltaja toimii projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä. Hän ymmärtää itsekin olevansa roolimalli, joka esimerkillään vaikuttaa nuorempien toimintaan ja valintoihin. Lippukunnassamme yleensä vaeltajaikään tultaessa käydään Partiojohtaja -kurssi sekä Kipparikurssi. Tämän jälkeen voidaan siirtyä vastuullisempiin tehtäviin esimerkiksi koulutusaluksemme kippariksi.

Aikuiset

Partiossa toimii aikuisia (yli 22-vuotiaita) monenlaisissa tehtävissä. Heitä voi olla lippukunnissa, piirin pesteissä, keskusjärjestössä ja kansainvälisissä tehtävissä.

Lippukunnassamme aikuiset mahdollistavat toiminnan. He pitävät huolta hallinnosta, kalustosta, koulutuksesta ja varainhankinnasta.

Meriosasto

Meripartiotoiminta on tärkeä osa lippukuntaamme. Aloitimme meripartiotoiminnan vuonna 1992 hankkimalla purjevene s/y Henrietan. Vuonna 2005 Henrietta myytiin ja ostimme uuden IMX-38 -tyyppisen koulutusaluksen. Se kastettiin 23. päivänä toukokuuta 2006 Aurajokirannassa ja sai nimekseen TMX.

Tavoitteenamme on kouluttaa partiopojista ensin taitavia ja kykeneviä purjealuksen jäseniä ja myöhemmin purjeveneilyn ja merellä liikkumisen hyvin hallitsevia toimijoita ja johtajia.

Merikoulutuksessa painopiste on omassa merisuoritusohjelmassamme. Taitojen karttuessa pääsee osallistumaan L-SP:n meripartiojaoston järjestämälle veneenohjaajakurssille, joka on osa lippukunnan omaa veneenohjaajakurssia. Käytyään förstikurssin sekä EA I -kurssin voi toimia TMX:ssä förstinä. Veneen kipparilta edellytetään edellä mainittujen lisäksi partiojohtajuutta, vankkaa purjehduskokemusta ja johtamiskykyä sekä Suomen Partiolaisten kipparikurssin suorittamista. Purjehdittaessa pätee aina ja kaikissa tilanteissa sama sääntö: Kipparin sana on laki.

Sudenpennuille tarkoitettuja purjehduksia ovat ensisijaisesti iltapurjehdukset ja päiväpurjehdukset. Seikkailija ikäiset ja sitä vanhemmat voivat osallistua lisäksi viikonloppu- ja matkapurjehduksille. Sudenpentujen taitojen karttuessa hekin voivat päästä mukaan pidemmille purjehduksilleL