Yhdistyksen kevätkokous keskiviikkona 30.3.2022 kello 19:30.

Hyvät jäsenet!

Tervetuloa yhdistyksen kevätkokoukseen keskiviikkona 30.3.2022 kello 19:30. Kokous pidetään etäyhteyksiä hyödyntäen lippukunnan kololla, Puutarhakatu 24, 20100 Turku.

Kaikilla 15-vuotta täyttäneillä ja sitä vanhemmilla jäsenillä on äänioikeus.

KOKOUKSEN ASIAT:

  1. Kokouksen avaus
  2. Kokouksen järjestäytyminen
  3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
  5. Esitetään Partiolippukunta Turun Mikaelin Siniset ry:n tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  7. Kokouksen päättäminen

Paikan päällä osallistumisen lisäksi kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Säännöistä poikkeavan toteutuksen etäyhteydellä mahdollistaa Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista (375/2021, 5§).


Tilaisuuteen etäyhteydellä osallistuvien tulee ilmoittautua etukäteen, viimeistään tiistaina 29.3. Kuksassa osoitteessa https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=49415.  Myös fyysisesti paikan päällä osallistuvien toivotaan ilmoittautuvan etukäteen. Ilmoittautuessa tulee ilmoittaa osallistuuko tilaisuuteen etäyhteydellä vai fyysisesti paikan päällä. Kokousaikana mahdollisesti voimassaolevan koronasta johtuvan kokoontumisrajoituksen mukaisesti voimme joutua rajoittamaan paikan päällä fyysisesti osallistuvien henkilöiden lukumäärää ilmoittautumisen mukaisessa järjestyksessä.

Etäyhteydellä osallistumiseen tarvitset internet-yhteydellä varustetun tietokoneen, tabletin tai puhelimen. Etäyhteys järjestetään Zoom-sovelluksen avulla, jonka voi ladata omalle laitteelle etukäteen. Tarkemmat ohjeet etäyhteydellä osallistumisesta lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse.

Partiolippukunta Turun Mikaelin Siniset ry:n hallitus